Contact 

Rijschool Sweetlake Eenmanszaak

Dunantstraat 1227, 2713 TP Zoetermeer
Postadres: De Rijn 12, Postbus 8531, 2491 BG Den Haag
Nederland

Telefoon: 0627268186

Mail: Info@rijschoolsweetlake.nl

Kamer van Koophandel nummer: 76651959

Ik heb Rij instructeur B / Wet rijonderricht motorrijtuigen, Categorie B (WRM-B) als beroepstitel gekregen in Nieuwegein .

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
IBKI - Examinering en Certificering voor de Mobiliteitsbranche
Structuurbaan 2, 8, 19
3439 MB
Nederland

Lid bij: Afdeling WRM

Beroepsregels: Rij instructeur B
Beschikbaar op: https://www.ibki.nl/rijinstructie/rijinstructie-direct-naar/rij-instructeur-checker/

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Univé
Marlotlaan 5
2614 GV
De geografische reikwijdte van de dekking van de verzekering omvat activiteiten in Europa.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken. Bevoegd is Consumentenbond, Enthovenplein 1, 2521 DA Den Haag, Nederland, https://www.consumentenbond.nl.